Zo gaan wij om met uw privacy

Als relatie van Rouwvervoer P. Kivits kunt u er op vertrouwen dat wij op de juiste wijze omgaan met persoonsgegevens. Dat brengt de ethiek van het beroep met zich mee. Op deze privacypagina wordt uitgelegd op welke wijze wij de wettelijke privacymaatregelen navolgen. Heeft u vragen over dit onderwerp, dan vernemen wij deze graag.

Identiteit van deze website

P. Kivits BV
Laageinde 97
5142 EG Waalwijk
Telefoon: +31 416 341006
info@pkivits.nl

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Rouwvervoer P. Kivits BV verzorgt het vervoer van de overledene op de dag van de uitvaart. Wij voeren onze opdrachten voornamelijk uit voor en namens uitvaartondernemers. Bij ons vak hoort discretie en respect. Vandaar dat wij terughoudend zijn met het systematisch verwerken of bewaren van privacygevoelige informatie. Op deze website geven wij enkel uitleg over onze dienstverlening.

Wat zijn de gevolgen als u niet akkoord gaat met de opslag van uw gegevens?

Bent u klant van ons bedrijf, dan handelt u met grote waarschijnlijkheid namens een uitvaartonderneming en zijn wij onderling overeengekomen hoe wij omgaan met persoonsgegevens van overledenen en nabestaanden. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij onze diensten niet uitvoeren. Ook houden wij onze relaties enkele keren per jaar op de hoogte van actualiteiten rondom ons bedrijf, inclusief eventuele mededelingen over tariefaanpassingen. Wij gebruiken de gegevens van onze opdrachtgevers voor het opnemen van contact en het verwerken van opdrachten. 

Duur van de opslag

Zolang u klant bij ons bent, bewaren wij uw gegevens. Persoonsgegevens van overledenen en familie worden enkel gebruikt voor planning en administratie. Zij worden niet stelselmatig opgeslagen in systemen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Uitvaartondernemers met wie wij samenwerken, kunnen hun opgeslagen gegevens te allen tijde bij ons opvragen. Bent u particulier en hebben wij onze diensten verleend via uw uitvaartondernemer, dan verzoeken wij u om uw gegevens via uw uitvaartondernemer op te vragen en te controleren. Met hen hebben wij een zogeheten verwerkersrelatie.

Wie ontvangen en gebruiken uw gegevens?

Persoonsgebonden gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvaart zelf. Ze worden door de opdrachtgever verstrekt en op discrete wijze doorgegeven aan de rouwautochauffeur. Gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derde partijen.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij ontvangen en verwerken enkel gegevens voor zover zij noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten: datum en tijd van de uitvaart, de naam van de overledene, de naam van de contactpersoon en de naam van de betrokken uitvaartondernemer.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

Noodzakelijke persoonsgegevens worden aan ons verstrekt door onze opdrachtgevers. Dat zijn in de regel uitvaartondernemingen.

Cookies

Wij maken op onze websites geen gebruik van cookies.

Beveiliging

Vanaf juni 2018 is onze website voorzien van een versleutelde verbinding (zogeheten SSL-verbinding). Websites met een SSL-beveiligingscertificaat zijn te herkennen aan het slotje in de adresbalk.

Onze computers en servers zijn beveiligd met wachtwoorden en virusscanners. Enkel geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot onze dossiers en computers.

Wijzigingen in de regelgeving

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld omwille van aanpassingen op wettelijke gronden. Wij raden u dan ook aan om deze privacy-pagina regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Vragen

Allereerst willen we u ervan overtuigen dat we zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan. Mocht u onverhoopt vragen hebben hierover, dan hopen wij dat u in dat geval contact opneemt. We staan u graag te woord. Mocht Rouwvervoer P. Kivits zich naar uw mening desondanks niet op de juiste manier aan de wettelijke privacybepalingen houden, dan kunt u dit aangeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Patrick Kivits (info@p.kivits.nl)